วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรงรอบ 3 แพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2556


รับตรงรอบ 3 แพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

สำหรับช่วงชั้น : มัธยมปลาย
มหาวิทยาลัย/องค์กร : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ช่วงเวลารับสมัคร : 18 เมษายน 2556 - 23 เมษายน 2556


วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า กำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2556
ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ระบบรับตรงรอบ 3


จำนวนการรับ
4 คน แบ่งเป็น ชาย 3 นาย หญิง 1 นาย
คุณสมบัติ
- ผ่านการสอบวิชาเฉพาะ (กสพท.) และสอบ 7วิชาสามัญ (สทศ.) โดยผลการสอบ 7 วิชาสามัญในแต่ละวิชา ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ30%
- ผลคะเเนนรวมวิชาเฉพาะ (กสพท.) และสอบ 7วิชาสามัญ (สทศ.) ไม่ต่ำกว่า 58.0000
- ผ่านการสอบ O-NET และมีคะเเนนรวมมากกว่า 60%
- อายุไม่เกิน 20 ปี
กำหนดการ
รับสมัคร 18-23 เมษายน 2556

Download เอกสาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุเกล้า กำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรงรอบ ๓ 
รายละเอียดกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

ที่มา : --> คลิกไปที่มา <--


อ่านเพิ่มเติม : รับตรงรอบ 3 แพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2556 | ข่าวรับตรง
Follow us: @S_Edu_News on Twitter | s.edu.news on Facebook