วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง 57 โครงการ พสวท. ม.สงขลา

รับตรง 57 โครงการ พสวท. ม.สงขลา

รับตรง 57 โครงการ พสวท. ม.สงขลา


โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ(โครงการ พสวท.)

และโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูง


รับจำนวน 8 คน


คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาอยูในชั้น ม.6 สายสามัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้

- GPAX ม.4-ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

- GPA วิทย์ คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.25


กำหนดการ
รับสมัคร                                             ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2556

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                         26 สิงหาคม 2556

สอบข้อเขียน                                                           1 กันยายน 2556

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                       16 กันยายน 2556

สอบสัมภาษณ์                                                  21-22 กันยายน 2556

ประกาศผล                                                            30 กันยายน 2556

รายงานตัว                                                             15 พฤศจิกายน 2556ติดตามเว็บไซต์เราเพิ่มเติมได้ที่นี้ : รับตรง 57 โครงการ พสวท. ม.สงขลาCategories : รับตรง Admission

Tags :

เขียนโดย : Jasmin