วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง 57 สถาปัต ม.ศิลปากร

รับตรง 57 สถาปัต ม.ศิลปากร

รับตรง 57 สถาปัต ม.ศิลปากร


รวมรับตรงที่รับสมัครวันนี้!!


รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557


อย่าพลาดกันนะครับ สำหรับรับตรง 57 สถาปัต ศิลปากร

ใครวาดรูปเก่ง ชอบออกแบบ สมัครเลย

คณะสถาปัต ของศิลปากร เขาดังอยู่แล้ว ^^


จำนวนที่รับเข้าศึกษา

จำนวน 40 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

- ประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก


กำหนดการ
รับสมัคร                                                                     19 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556

สอบข้อเขียน                                                         12-13 ตุลาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                            18 พฤศจิกายน 2556

สอบสัมภาษณ์                                                           23 พฤศจิกายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                            2 ธันวาคม 2556

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา          6 ธันวาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                 13 ธันวาคม 2556ติดตามเว็บไซต์เราเพิ่มเติมได้ที่นี้ : รับตรง 57 สถาปัต ม.ศิลปากรCategories : รับตรง Admission

Tags : admission, รับตรง, รับตรง 57, ศิลปากร, สถาปัต, สถาปัต ศิลปากร

เขียนโดย : Jasmin