วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง 57 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร (โควต้า)

รับตรง 57 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร (โควต้า)

รับตรง 57 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร (โควต้า)


ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง

ปีการศึกษา 2557


ประเภทโควตาภูมิภาค


รับตรง 57 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร (โควต้า) รับตรง 57 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร (โควต้า)


 


กำหนดการ


กำหนดการรับตรง 57 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร (โควต้า)


 


ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


สาขาวิชาและจํานวนที่รับเข้าศึกษา

- สาขาวิชาการออกแบบภายใน 1 คน

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 1 คน

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 คน

- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 1 คน

- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  2 คน

- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 1 คน

- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  1 คน


คุณสมบัติ

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและไม่เป็นผู้สมัคร

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์โดยสอบรับตรงปีการศึกษา 2557 ประเภทโควตาภูมิภาค


กำหนดการ


กำหนดการประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


 ติดตามเว็บไซต์เราเพิ่มเติมได้ที่นี้ : รับตรง 57 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร (โควต้า)Categories : รับตรง Admission

Tags : admission, มัณฑนศิลป์, รับตรง, รับตรง 57, ศิลปากร

เขียนโดย : Jasmin