วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับตรง 57 โควตาสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 57 โควตาสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 57 โควตาสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.สงขลานครินทร์


รวมรับตรงที่รับสมัครวันนี้!!


โควตาสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.สงขลานครินทร์


 


คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มีนโยบายที่จะขยายโอกาสทองทางการศึกษาส่งเสริมและรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร1-2


ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร3-11


 ติดตามเว็บไซต์เราเพิ่มเติมได้ที่นี้ : รับตรง 57 โควตาสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.สงขลานครินทร์Categories : รับตรง Admission

Tags : admission, รับตรง, รับตรง 57, ศิลปะการแสดง, สงขลานครินทร์

เขียนโดย : Jasmin